Srdečně zveme na tradiční koncert žáků a učitelů ZUŠJJR, který se uskuteční v neděli 23.10.2022 od 16,00 hod. ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

 

 

5. ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby už klepe na dveře. Těšíme se na setkávání...

Více informace: rybuvfestival.cz

 

 

Srdečně zveme širokou veřejnost na Koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem k 256. výročí narození Jakuba Jana Ryby.

Více zde.


Máme novou emailovou adresu: spoljjr@seznam.cz

Těšíme se na Vaše podněty, dotazy i objednávky...

 

RYBOVSKÝ TROJLÍSTEK - NADČASOVÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO POTĚCHU DUŠE

Rok 255. výročí narození a 205. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby pomalu ale jistě spěje k svému konci, ale už nyní můžeme s jistotou říci, že na něj nikdy nezapomeneme. Naše životy a s nimi i dosud jako samozřejmost přijímané jistoty se doslova otřásly ve svých základech. Někteří nás opustili, mnozí závažně onemocněli, jiní ztratili zaměstnání, všichni jsme museli omezit mnoho aktivit, na které jsme byli zvyklí. Přísná epidemiologická opatření utlumila společenský život a tolik prospěšné a lidskému srdci potřebné duchovní a kulturní aktivity, bez nichž lidské duše nutně strádají.  Díky Bohu a nasazení zdravotníků a dalších obětavých dobrovolníků je snad to nejhorší už za námi.

Třetí ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby (FJJR) byl z jara přeložen do podzimních měsíců s nadějí, že jeho koncerty budou moci proběhnout alespoň v omezené míře. To se nakonec částečně podařilo. Díky obdivuhodnému nasazení ředitele festivalu Šona Kaňky  byl uskutečněn zahajovací koncert v Rožmitále, při němž mj. zazněl Rybův koncert pro lesní roh, a komorní koncerty na Skalce u Mníšku pod Brdy a na březnickém zámku. Posluchači se tak ve dnech, kdy se začínala uplatňovat různá vládní opatření a omezení, mohli osvěžit nádhernou, nejen Rybovou hudbou, v neméně krásných prostorách a vřelé atmosféře, která tento festival provází již od jeho počátku. Potkávají se tu lidé s otevřeným srdcem, kteří chtějí napomoci oživení Rybova hudebního odkazu, ale i jeho myšlenek a vizí. A díky nim jsme se mohli i v době, kdy kultura v naší vlasti doslova živořila, radovat z projektů, které přesahují tento čas nepřízně a jejichž plody mohou občerstvit duši každého z nás, ať jsme od festivalového dění jakkoliv vzdáleni.

Hudba, kterou dnes nazýváme živou, tedy v Rybově době jediná možná, při níž navíc zaznívá zpěv, se stala „zdrojem nebezpečí nákazy“, a zpěv, který Ryba považoval za „nejúčinlivější výchovný prostředek“, byl zakázán nejen ve školách, ale i v kostelích. Máme tak vlastně veliké štěstí, že s námi díky moderním technologiím hudba může být i v této době, prostřednictvím nahrávek na hudebních nosičích. Když ji nelze živě tvořit a poslouchat, máme možnost ji alespoň pasivně vnímat a ona díky své jedinečné schopnosti dotýkat se lidského srdce, může v našich domovech znít a přinášet nám tolik potřebnou radost a povzbuzení.

Od jubilejního roku 2015 uběhlo pouze pět let, ale v oblasti péče o Rybův odkaz to byly roky zcela zásadní. Nejen vyklíčilo, ale také dozrálo v nich mnoho dobrého z toho, oč bylo dlouhá desetiletí usilováno. To, co bylo považováno za pouhý sen či tajné přání, se v těchto letech stalo skutečností. Jeden z těchto velkých snů představuje realizace nahrávky Rybova Koncertu pro violoncello a orchestr z roku 1800. Po všech peripetiích, které toto dílo provázely a také ho poškozovaly, se z něj nyní můžeme radovat při poslechu nejnovějšího CD vydavatelství Nibiru Publishers p. Ing. Tomáše Janečka. V podání nesmírně talentovaného violoncellisty Eduarda Šístka a orchestru L´armonia Terrena pod taktovkou dramaturga FJJR Zdeňka Klaudy zaznívá monumentální Rybova kompozice v brilantním a do posledního tónu vycizelovaném podání tak, jak ještě nikdy nezazněla. Díky moderním technologiím je natrvalo uchována a může nás těšit, kdykoliv budeme chtít, bez ohledu na momentální situaci.

Trojlístek CD tohoto vydavatelství tvoří v zahraničí oceněná nahrávka Stabat mater (2016), následovaná CD s Rybovou Missou solemnis in C pro Festo Resurrectionis (2019), áriemi ze souboru Octo ariae et duetto a sborovým Salve Regina a vrcholí CD s názvem Concertos (2020), na kterém je spolu s pozoruhodným violoncellovým koncertem zachycen také Rybův koncert pro lesní roh v bravurním podání Radka Baboráka a Kasace C dur, neméně svěží dílo plné melodií, jež doslova chytnou za srdce.

Za čtyři týdny oslavíme svátky narození Božího Syna, s nimiž je bytostně spjato Rybovo nejslavnější dílo. Nevíme, jakou formou je budeme moci oslavit, zda společně či v soukromí domovů, ale pevně doufáme v to první. Epidemie si vyžádala a ještě vyžádá velké ekonomické ztráty, které patrně postihnou každého z nás. Naše nejbližší asi nebudeme moci zahrnout bohatými dary tak typickými pro současnou konzumní společnost, a tak si možná více uvědomíme, že nejdůležitější jsou ty, které jsou oku skryté, a nosíme je ve svých srdcích. Hudba, kterou Rybovi pastýři uctili narozeného Spasitele, patří mezi nimi k těm nejhodnotnějším.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main page Contacts Search Contacts Search