Rožmitál pod Třemšínem – malebné město v překrásném údolí pod zalesněnými brdskými vrchy, v kraji pod památným Třemšínem (827 m n. m.), založené v roce 1230 a proslavené rodem Lvů z Rožmitála, vybízí k procházce, či větší túře brdskými lesy i k návštěvě svých pamětihodností. V části nejdéle osídlené, ve Starém Rožmitále, stojí odnepaměti farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátními varhanami z roku 1750, na něž v létech 1788 - 1815 hrával zde působící kantor a regenschori tohoto kostela Jakub Jan Ryba. Zde pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé jeho Česká mše vánoční. Místo, kudy kráčela nejen rožmitálská historie, vybízí k návštěvě především v období Vánoc, na Štědrý den tu od 22 hodin každoročně zaznívá Rybovo vskutku nadčasové a stále inspirující dílo.

Městu pak vévodí renesanční zámek s gotickou věží, v minulosti majetek slavných Lvů z Rožmitála, který však zatím není přístupný.

Jména nejslavnějších osobností Rožmitála – Jakuba Jana Ryby, Johany z Rožmitála, Jaroslava Lva a Zdeňka Lva z Rožmitála, Karla Daniela Gangloffa, Karla Josefa Beneše, Ervíny Brokešové, Josefa Tomana a rodáků Rudolfa Richarda Hofmeistera, Miloše Nedbala, Bohuslavy Rajské, Josefa Černého a Václava Hudečka jsou spolu s tóny starorožmitálských varhan tou nejlepší pozvánkou k návštěvě našeho města.

 

Podbrdské muzeum

www.podbrdskemuzeum.cz

Společnost Jakuba Jana Ryby zve všechny obdivovatele hudebního, literárního i pedagogického odkazu Jakuba Jana Ryby k návštěvě Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem.

Otevírací doba

 • Leden – únor: zavřeno
 • Březen – květen, říjen – 15. prosinec: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
 • Červen – září, státní svátky: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Pondělí: zavřeno
 • Období Vánoc: pouze předem ohlášené návštěvy (tel.: 311 249 262, e-mail: pm@podbrdskemuzeum.cz)

Kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále – pouze předem ohlášené návštěvy (tel.: 721 865 852)

 

Vznik Podbrdského muzea

V roce 2008 započaly v areálu bývalého Agrostroje (původně Podbranského mlýna) v Plaackého ulici v Rožmitále pod Třemšínem stavební práce. Projekt od počátku počítal s umístěním tří expozic v původní správní budově, v halách pak vznikly kanceláře s potřebným zázemím, depozitář, výstavní sál a expozice historických automobilů. Asanací prošly dvůr i zadní hala, nazývaná stodola, a později i pozemek přiléhající k rybníku Kuchynka, na němž za další získané prostředky vyrostlo dětské hřiště. Veškeré práce skončily na jaře roku 2010, instalace nových expozic a potřebného vybavení byla dokončena v červnu roku 2011.

Příprava obsahu jednotlivých expozic trvala více než rok, započala koncepcí samotných výstav, pokračovala shromažďováním textových a obrazových materiálů a zajišťováním exponátů. Realizační týmy jednotlivých expozic pracovaly s velikým úsilím a často i s nadlidským nasazením, aby mohlo být nové muzeum, jak bylo slíbeno, na konci měsíce června roku 2011 slavnostně otevřeno. Tvořili je zaměstnanci kulturního klubu Hana Křepelková, Marie Kabátníková, Rudolf Šimek a Jana Šimková, tajemnice SJJR Ivana Hoyerová a Bohumil Vurm a Zuzana Foffová ze společnosti Praga mystica. Na vzniku expozic spolupracovalo mnoho jednotlivců a institucí a bez jejich nezištné pomoci by muzeum nikdy nemohlo vzniknout.

Expozice hlavní budovy PM:

 • Expozice pánů z Rožmitála (přízemí)
 • Jak se žilo na Podbrdsku (1. patro)
 • Památník Jakuba Jana Ryby (2. patro)

Expozice Jakuba Jana Ryby

Realizační tým expozice Jakuba Jana Ryby započal svou práci nad projektem 2. patra budovy, které bylo této expozici určeno. Jednalo se o prostor o ploše 200 m2, jehož členění mohli členové týmu navrhnout. Po několika setkáních bylo rozhodnuto koncipovat celou expozici v souladu s Rybovými životními etapami a rozčlenit je sádrokartonovými příčkami do několika více či méně oddělených částí s tímto plánovaným obsahem:

 • Úvod – stručné seznámení s obsahem expozice
 • Mozartovský salón – Rybova doba
 • Přeštice a Nepomuk – Rybovo dětství
 • Praha – Rybova studia
 • Nepomuk a Mníšek – Rybovo 1. zaměstnání
 • Rožmitál – Ryba učitel, regenschori, skladatel, dílo
 • Česká mše vánoční
 • Potomci
 • Péče o Rybův odkaz

Expozice Jakuba Jana Ryby je postavena na prezentaci velikosti Rybova ducha, proto je v ní kladen důraz na texty, jak přímo Rybovy, tak texty o něm pojednávající. Obrazový materiál kombinuje fotografie, dobové rukopisy a tisky. Atmosféru jednotlivých částí a potažmo i Rybových životních etap dotváří barevné odstíny stěn a velkoformátové tisky. Vyvrcholením celé expozice je zcela jistě prostor věnující se Rybově působení v Rožmitále. Fotografie starorožmitálských varhan na stylizovaném kůru odkazuje k Rybově funkci učitele, oddělenýmuzeum prostor zvenku připomíná starou roubenou školu, v níž Ryba žil a učil, 9 panelů věnovaných Rybovu dílu hudebnímu i literárnímu podává ucelené, přehledné a mnohdy i podrobné informace o Rybově skladatelské činnosti, doplněné množstvím fotografií rukopisů jeho děl.

Součástí expozice je také projekce krátkých filmů s titulky, v nichž zní hudba J. Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena (film Rybova doba), a hudba Jakuba Jana Ryby (filmy Život Jakuba Jana Ryby a Dílo Jakuba Jana Ryby) a také počítač, v němž zájemci najdou texty, obrázky a především ukázky z nahrávek Rybova díla.

Jeden z úkolů, pro něž byla Společnost Jakuba Jana Ryby v roce 1990 založena, zakotvený v jejích Stanovách z roku 1990 – nalezení důstojného prostoru pro nové muzeum Jakuba Jana Ryby a jeho realizace – byl tedy ve dvacátém roce její existence splněn vznikem této expozice. Završilo se tak úsilí mnoha jejích členů, kteří se již otevření nové expozice nedočkali. Bez podílu každého z nich by nemohla vzniknout. Za to jim všem patří obdiv a upřímné poděkování. Podbrdské muzeum bylo slavnostně otevřeno v sobotu 26. června 2010 u příležitosti Dne s královnou Johankou. Pro širokou veřejnost muzeum otevřelo své brány 1. července 2010.

Městský kostel sv. Jana Nepomuckého

Původní městská kaple byla postavena v roce svatořečení sv. Jana Nepomuckého (1729). Na filiální kostel byla přestavěna v létech 1904-5 podle návrhu architekta Josefa Fanty (1856-1954). Ryba hrával v původním kostele, z něhož se však nezachovaly varhany. Do ochozu kůru je zasazena litinová deska s jedním z Rybových hesel: Pozoruj denně tvé činy a zkoumej je. 

Městský hřbitov

Nachází se na okraji města, za kruhovým objezdem směrem na Tábor (Březnici). Jsou na něm mj. pochováni:

Rudolf Richard Hofmeister (1868-1934), rožmitálský rodák, spisovatel, autor rozsáhlého dílo o pravěku, knih regionálně zaměřených a též novely Uštvaný génius o Rybovi. Dům v Hofmeistrově ulice, kde spisovatel bydlel i dům Na příkopech, kde se narodil, jsou opatřeny pamětními deskami.

Karel Josef Beneš (1896-1969), autor knih: Uloupený život, Červená pečeť, Kouzelný dům, a jeho manželk Ervína Brokešová (1900-1987), slavná houslová virtuózka, žákyně Otokara Šefčíka. Na domě manželů Benešových v Klikově ulici je umístěna pamětní deska.

Zámek

Dnes je bohužel nepřístupný. V době Rybově však byl sídlem správy významného arcibiskupského velkostatku. Původně blatný hrad byl postaven na pahorku mezi bažinami rodem Buziců, z jejichž větve pánů z Rožmitála pocházela i 2. manželka Jiřího z Poděbrad, česká královna Johana. Její bratr Jaroslav Lev z Rožmitála podnikl v létech 1465-7 diplomatickou misi po Evropě, později nazvanou „Z Čech až na konec světa“, aby mj. šířil pokrokovou myšlenku utvoření svazku evropských panovníků. Poté byl zámek majetkem Gryspeků z Gryspachu a následně Pražského arcibiskupství. Projít se však můžete zámeckou zahradou, která byla založena právě v Rybově době, za arcibiskupa Viléma Florentina Salm-Salma.

Farní kostel Povýšení sv. Kříže, farní hřbitov a Rybův hrob

Nejvýznamnější památka města – farní kostel, v němž byl Ryba regenschorim a kde zřejmě poprvé zazněla i Česká mše vánoční stojí na západním okraji města. Dochovaly se zde původní varhany z r. 1750, na něž Ryba hrával. Na stěnu kostela byla v roce 1990 instalována pamětní deska věnovaná České mši vánoční. Na blízkém hřbitově se hned za zdí vpravo (mezi dvěma vzrostlými jasany) nachází Rybův hrob. Na konci téže stojí za pozornost také pomník Rybova nejstaršího syna Dr. med. Josefa A. Ryby, který pochází ze hřbitova na Olšanech.

Morový hřbitov

Jako sebevrah byl Ryba 12. 4. 1815 pohřben na bývalém morovém hřbitově v polích za městem u Nového rybníka. Dnes toto místo připomíná litinový kříž obklopený 4 vzrostlými lipami. Vydáte-li se od kostela ve Starém Rožmitále dále po silnici, přejdete hlavní silnici na Plzeň a minete několik domů po levé straně, objevíte jej zhruba po 200 m hned u cesty (cesta vede k Sobenskému rybníku v lese).

Rybova mohyla nad Voltuší

Kamenný pomník postavený r. 1933 nad kamenným křížem z r. 1854 stojí na místě kde 8. 4. 1815 Jakub Jan Ryba ukončil svůj život. Jeho tělo bylo nalezeno až třetí den po smrti. Vydáte-li se k mohyle pěšky, sledujte žlutou turist. značku. Autem dojedete do Voltuše a zde se dáte poslední odbočkou vlevo. K pomníku vede cca 200 m dlouhá lesní pěšina.

Třemšín (827 m n. m.)

Na tento turisty oblíbený brdský vrchol, podle nějž získalo město Rožmitál svůj přídomek a nese je ve svém názvu i svazek obcí Mikroregion Třemšín, vede několik turistických tras. Památný, 827 m vysoký Třemšín je vpravdě srdcem tohoto kraje. Hrad jedné z větví rodu Buziců nesoucího ve znaku černou kančí hlavu byl kolem r. 1429 zpustošen husity a jeho zbytky padly za oběť romantickým úpravám vrcholu. Přesto za to stojí toto pozoruhodné místo navštívit. Vždyť v 19. a 20. stol. se sem dokonce konaly celonárodní poutě. U tzv. Třemšínské boudy (podle posledních průzkumů spíše kaple) vaši pozornost jistě upoutá Gangloffův kříž z litiny vyrobené v bývalé rožmitálské slévárně, památka na vynikajícího lesmistra a vynálezce přístrojů pro lesní geodézii a strojů pro zpracování dřeva. Nedaleko pod samotným vrcholem se můžete zastavit u kapličky Proměnění Páně z r. 1771. Obdivujte také Buk dvoják, pozoruhodný rovný kmen podpíraný ve výšce 3 m nad zemí šikmým kmenem spolu srostlým.V každou roční dobu se Třemšín stává cílem mnoha turistů, konají se sem tradiční pochody, vydat se sem můžete i na Nový rok.

 

Přijměte pozvání na tradiční provedení České mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby v podání zpěváků a hudebníků z Rožmitála a okolí

farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále

24. prosince - na Štědrý den ve 22.00 hodin  při mši svaté obětované za Jakuba Jana Rybu a jeho rodinu. Jediné a jedinečné provedení Rybovy České mše vánoční na původních varhanách, za nimiž autor sedával jako zdejší regenschori v létech 1788–1815. Právě zde byla tato skladba pravděpodobně provedena poprvé v roce 1796, kdy vznikla.

městský kostel sv. Jana Nepomuckého na Náměstí v Rožmitále pod Třemšnem

26. prosince - na svátek sv. Štěpána v 17.00 hodin beze mše svaté jako duchovní koncert se zpěvem koled na závěr

kostel sv. Marie Magdalény v Bohutíně

1. ledna - na Nový rok ve 14.00 hodin  při mši svaté. Nový rok se provedením nejslavnějšího Rybova díla již tradičně oslavuje v obci na půli cesty mezi Rožmitálem a Příbramí. 

 

Ať se Vám u nás líbí!

 

 

 
Main page Contacts Search Contacts Search