• Němeček, Jan: Jakub Jan Ryba. Státní hudební vydavatelství, Praha 1963.
 • Němeček, Jan: Školní deníky Jakuba Jana Ryby. SPN, Praha 1957.
 • Berkovec, Jiří: Jakub Jan Ryba. H&H, Praha 1995.
 • Spěváček, Václav: Jakub Jan Ryba - vychovatel našeho lidu. SPN, Praha 1984.
 • Ryba, Jakub Jan: Můj život a hudba. Přepis a překlad V. Smolová, Společnost Jakuba Jana Ryby, Národní knihovna ČR a Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Rožmitál pod Třemšínem 2005.
 • Slavík, František August: Život a působení Jakuba Jana Ryby, bývalého učitele rožmitálského a měšťana plzeňského, skladatele hudebního a spisovatele, s jeho deníkem rodinným. Fr. Urbánek, Praha 1889.
 • Ryba, Josef Arnošt: Deník Dr. med. Josefa Ryby. Překlad a poznámky V. Kadlecová a O. Matoušek. Československá oftalmologie, 71, č. 3, s. 215 - 465. Praha 1981.
 • Hofmeister, Rudolf Richard: Uštvaný génius. SN a K, Praha 1971.
 • Slavík, František August : Rožmitál a jeho okolí. Literární kruh v Rožmitále p. Tř. 1930.
 • Berkovec, Jiří: Slavný ouřad učitelský. Kapitoly o kantorech a jejich hudbě. MěÚ Příbram 2001.
 • Hásek, Jindřich: Rybovo jásavé vánoční srdce ozařuje svět. JH nakladatelství a vydavatelství, Rožmitál pod Třemšínem 2004.
 • Hásek, Jindřich: Toulky za Jakubem Janem Rybou. JH nakladatelství a vydavatelství, Rožmitál pod Třemšínem 2004.
 • Hásek, Jindřich: Příběh Rybovy vánoční mše. JH nakladatelství a vydavatelství, Rožmitál pod Třemšínem 2006.
 • Hoyerová, Ivana: Jakub Jan Ryba. Společnost Jakuba Jana Ryby, Město Rožmitál pod Třemšínem, Praga mystica, s. r. o., Rožmitál pod Třemšínem 2015.

 

 
Main page Contacts Search Contacts Search