Nabízíme
 
 
JAKUB JAN RYBA ~ PRVNÍ CELOBAREVNÁ MONOGRAFIE
 
 
V druhé polovině měsíce října jubilejního roku 2015 vyšla dlouho očekávaná kniha o Jakubu Janu Rybovi. Pro Společnost Jakuba Jana Ryby a město Rožmitál pod Třemšínem tuto reprezentativní publikaci vyrobila společnost Praga Mystica. První celobarevnou monografii připravovaly Mgr. Ivana Hoyerová a Ing. Zuzana Foffová celý rok. Kniha navazuje na jedinečnou expozici vybudovanou v roce 2010 v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.

Na 304 stranách přináší mnoho méně známých či dosud neznámých informací, vyvrací četné omyly a mýty, které se dlouhá léta šíří nejen o Rybově díle, ale zvláště o jeho podobě a osobnosti. Členění knihy odráží jednotlivé etapy Rybova života a místa jeho působení. Grafický design knihy dává vyniknout bohatému obrazovému materiálu a podává čtenáři pomocnou ruku při orientaci v knize.

Výpravná publikace velkého formátu obsahuje na 500 barevných fotografií, které ukazují Rybova výjimečná díla uložená v muzeích, knihovnách i archivech. Čtenáři tak mají možnost detailně si prohlédnout mnoho jeho rukopisů. Seznámí se uceleně nejen s Rybovou hudební tvorbou, ale také s tvorbou literární, která je neméně rozsáhlá a zajímavá.

Velká celobarevná monografie srozumitelně a přehledně představuje široký záběr Rybovy činnosti – učitel, regenschori, skladatel, spisovatel a básník. Pochopitelně nechybí pojednání o České mši vánoční, díky níž je Jakub Jan Ryba znám i v zahraničí. Celá kniha je protkána mnoha citáty z Rybových životopisů, děl i korespondence, které jsou často až neuvěřitelně aktuální. Jedna z kapitol je věnována podrobnému pojednání o Rybových potomcích. V knize jsou vytvořeny 2 rodokmeny – Rybových předků a Rybových potomků a jejich dětí. Závěr knihy je věnován jeho odkazu a upozorňuje na místa v Rožmitále a jeho okolí s Rybou spjatá, která je dodnes možné navštívit.

Nedílnou součástí knihy je samostatně neprodejné DVD se 2 filmy o životě a díle Jakuba Jana Ryby, provázené hudebními ukázkami Rybových skladeb.

Kniha byla vydána za finanční podpory Středočeského kraje a města Rožmitála pod Třemšínem, což umožnilo stanovení velmi příznivé prodejní ceny. Kniha není v běžné distribuci. Je v prodeji v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem, kde si ji můžete i objednat www.podbrdskemuzeum.cz  

 

Jakub Jan Ryba

Text, obrazové a textové rešerše: Mgr. Ivana Hoyerová, Editorka, grafická úprava, sazba: Ing. Zuzana Foffová

304 celobarevných stran, na 500 barevných fotografií, křídový papír, pevná, šitá vazba, 21 x 25 cm, ISBN: 978-80-86767-12-3

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Main page Contacts Search Contacts Search