JUBILEJNÍ ROK 2015
 
 
ZLÍNSKÁ CANTICA LAETITIA SE PŘIPOJILA K OSLAVÁM 250. VÝROČÍ NAROZENÍ JAKUBA JANA RYBY
Sbor roku 2015 Cantica laetitia Zlín, který letos získal první místo na Mezinárodní soutěži pěveckých sborů ve vlámském Maasmechelenu v Belgii a Cenu publika na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů „Zlatna vila“ v Prijedoru v Bosně a Hercegovině, zazpíval na Vánočním koncertě divácky oblíbenou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. „Rybovu mši zpíváme o Vánocích každý rok, ale letos se tak připojíme k oslavám 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí jejího autora,“ sdělila mluvčí sboru Sabina Stradějová. Koncert pod taktovkou sbormistra Josefa Surovíka, na kterém společně se sborem Cantica laetitia vystoupil i orchestr Collegium Musicum, se uskutečnil v sobotu 26. prosince v 17 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. Sólové party zazpívali Tereza Surovíková (soprán), Marie Mičánová (alt), Ondřej Špaček (tenor) a Michal Marhold (bas). Na varhany hrál Jiří Šon. Jako host na koncertě vystoupil dětský pěvecký sbor Cantica Zlín pod vedením Terezy Surovíkové.

 

PROJEKT JAKUB JAN RYBA NEBYL JEN "HEJ, MISTŘE"
K výzvě Společnosti Jakuba Jana Ryby se připojil i Komorní orchestr Arthura Nikische projektem Jakub Jan Ryba nebyl jen „Hej, mistře“. Autor projektu Jan Sáraz (vedoucí orchestru) si dal za cíl nabídnout veřejnosti širší pohled na osobnost J. J. Ryby. Zvolil formu komponovaného pořadu složeného z hudby a mluveného slova. Obsahem tří vstupů mluveného slova byl „Historický rámec života J. J. R.“, „Ryba učitel“ a „Ryba muzikant“. Pro hudební obsah byla zvolena díla Sinfonia in C, Koncert F dur pro housle a komorní orchestr a Missa Festis Nativitatis D. J. CH. accomodata in D (č. 37). Účinkovali: Komorní orchestr Arthura Nikische, Tvaroženský chrámový sbor spolu se scholou Švábenice a houslista Richard Kružík. Koncerty projektu byly realizovány čtyřikrát – 24. 10. 2015 na zámku Bučovice, 22. 11. 2015 na zámku Křtiny, 28. 11. 2015 v bazilice minor Žďár nad Sázavou a 29. 11. 2015 ve společenském sále ve Tvarožné u Brna. Ve všech místech byli účinkující i autor projektu odměněni doslova nadšenými reakcemi zúčastněných posluchačů (celkem téměř pět set posluchačů). Ze dvou koncertů byl pořízen zvukový záznam.

 
PREMIÉRA RYBOVA VIOLONCELLOVÉHO KONCERTU Z ROKU 1800
I když jsme tento koncert mohli v Rožmitále slyšet v roce 2008, širší veřejnosti zatím v takové míře, jakou by si zasluhoval, představen nebyl. Nahrávku zkrácené verze díla v úpravě Otokara Jeremiáše zrealizoval v roce 1978 Plzeňský rozhlasový orchestr pod taktovkou Josefa Blatského a violoncellista Jan Širc. Provedení tohoto rozsáhlého a technicky velmi náročného koncertu v jeho původní verzi 28. listopadu v Benešově v rámci festivalu Podblanický podzim 2015 si vedení SJJR nenechalo ujít.  Účinkovali: VIRTUOSI PRAGENSES, sólistka: Alžběta Vlčková – violoncello, dirigent: Jan Chalupecký, básnickým slovem provázel: Alfred Strejček. Tato událost se stala jedním z vrcholů jubilejního roku Jakuba Jana Ryby.
 
KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA Z ORCHESTRÁLNÍHO DÍLA JAKUBA JANA RYBY
Jedním z vrcholů projektu Pocta Jakubu Janu Rybovi v Rožmitále 2015 se stal koncert konaný 8. listopadu v Galerii Podbrdského muzea, při němž byla provedena čtyři orchestrální díla Jakuba Jana Ryby. V podání Orchestru Konzervatoře Plzeň tu vedle Symfonie C dur a Kasace in C zazněly také dva Rybovy houslové koncerty. Dvouvětý Koncert F dur pro housle a orchestr, který 19letý Ryba napsal v době svých studií v Praze, přednesl rožmitálský rodák, houslový virtuóz Václav Hudeček. Poté v premiéře zazněl Koncert D dur pro housle a orchestr z roku 1799, jehož technicky náročný part nastudoval talentovaný mladý houslista Anton Čonka. Součástí koncertu se stalo předání ceny Má vlast Památkové komory ČR žákům výtvarného oboru ZUŠJJR za animovaný film Jakub Jan Ryba dětskýma očima a představení knihy Jakub Jan Ryba.
 
______________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKUB JAN RYBA – PRVNÍ CELOBAREVNÁ MONOGRAFIE

V druhé polovině měsíce října jubilejního roku 2015 vychází dlouho očekávaná kniha o Jakubu Janu Rybovi. Pro Společnost Jakuba Jana Ryby a město Rožmitál pod Třemšínem tuto reprezentativní publikaci vyrobila společnost Praga Mystica. První celobarevnou monografii připravovaly Mgr. Ivana Hoyerová a Ing. Zuzana Foffová celý rok. Kniha navazuje na jedinečnou expozici vybudovanou v roce 2010 v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.

Na 304 stranách přináší mnoho méně známých či dosud neznámých informací, vyvrací četné omyly a mýty, které se dlouhá léta šíří nejen o Rybově díle, ale zvláště o jeho podobě a osobnosti. Členění knihy odráží jednotlivé etapy Rybova života a místa jeho působení. Grafický design knihy dává vyniknout bohatému obrazovému materiálu a podává čtenáři pomocnou ruku při orientaci v knize.

Výpravná publikace velkého formátu obsahuje na 500 barevných fotografií, které ukazují Rybova výjimečná díla uložená v muzeích, knihovnách i archivech. Čtenáři tak mají možnost detailně si prohlédnout mnoho jeho rukopisů. Seznámí se uceleně nejen s Rybovou hudební tvorbou, ale také s tvorbou literární, která je neméně rozsáhlá a zajímavá.

Velká celobarevná monografie srozumitelně a přehledně představuje široký záběr Rybovy činnosti – učitel, regenschori, skladatel, spisovatel a básník. Pochopitelně nechybí pojednání o České mši vánoční, díky níž je Jakub Jan Ryba znám i v zahraničí. Celá kniha je protkána mnoha citáty z Rybových životopisů, děl i korespondence, které jsou často až neuvěřitelně aktuální. Jedna z kapitol je věnována podrobnému pojednání o Rybových potomcích. V knize jsou vytvořeny 2 rodokmeny – Rybových předků a Rybových potomků a jejich dětí. Závěr knihy je věnován jeho odkazu a upozorňuje na místa v Rožmitále a jeho okolí s Rybou spjatá, která je dodnes možné navštívit.

Nedílnou součástí knihy je samostatně neprodejné DVD se 2 filmy o životě a díle Jakuba Jana Ryby, provázené hudebními ukázkami Rybových skladeb.

Kniha byla vydána za finanční podpory Středočeského kraje a města Rožmitála pod Třemšínem, což umožnilo stanovení velmi příznivé prodejní ceny.

Kniha není v běžné distribuci. Je v prodeji v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem a lze ji získat i přes vybrané internetové stránky: podbrdskemuzeum.cz; jakubjanryba.cz. Objednávku zašlete na e-mail uvedený v kontaktech. Obratem na něj odpovíme.

 ______________________________________________________________________________________________________________

Jakub Jan Ryba - První celobarevná monografie

Text, obrazové a textové rešerše: Mgr. Ivana Hoyerová

Editorka, grafická úprava, sazba: Ing. Zuzana Foffová

304 celobarevných stran, na 500 barevných fotografií, křídový papír, pevná, šitá vazba, 21 x 25 cm, ISBN: 978-80-86767-12-3

Prodejní cena: 385,- Kč (pro členy SJJR: 300,- Kč)

________________________________________________________________________________________________________________

 
POŠTOVNÍ ZNÁMKA "JAKUB JAN RYBA" VYŠLA 15. 10. 2015
 
Vyjádření Výboru Společnosti Jakuba Jana Ryby k poštovní známce „Jakub Jan Ryba“
Zařazení poštovní známky „Jakub Jan Ryba“ do emisního plánu na rok 2015, o něž SJJR usilovala, přivítalo její vedení s velkou radostí. Když se nepodařilo prosadit známku před deseti lety, doufali jsme, že jubilejní rok 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby bude pro Českou poštu dostatečně pádným důvodem.

Již v dopise, jímž SJJR v říjnu roku 2013 požádala o zařazení známky do emisního plánu na rok 2015, její předseda upozornil na to, že neexistuje žádný věrohodný Rybův portrét, a protože je všeobecně užívaná podobizna vytvořená Gustavem Ptákem v roce 1895 historickým nesmyslem, neboť je na ní Ryba zpodoben jako muž zarostlé tváře (podobně jako muži na konci 19. století), vyslovil již zde přání, aby se návrh poštovní známky této podoby zdržel a využil především jiné symboly, které se k Rybovi vážou a odkazují k jeho činnostem, jimiž se trvale zapsal do povědomí veřejnosti (varhany, farní kostel, školní deník, podpis, pečeť…). Vedení SJJR přivítalo také možnost osobně se setkat s autorkou výtvarného návrhu, která byla vybrána odbornou komisí. Autorka navštívila kostel Povýšení sv. Kříže a seznámila se s problematikou „neexistence“ Rybova portrétu. Sama vedení SJJR sdělila, že bude muset vytvořit několik návrhů a že se na některých z nich portrétu nevyhne. Zároveň nás upozornila, že poté kdy návrhy odevzdá, bude již na nás jako zadavateli známky, jak jednáním s poštou konečný výběr ovlivníme. Sdělila též, že odborná komise zasedne někdy počátkem roku 2015, ale ona jistě návrhy vyhotoví dříve a poskytne nám je, abychom se s nimi mohli seznámit a poté případně argumentovat ve prospěch jednoho z nich.

Zůstane už paradoxem, že právě od nás získala autorka fotografii obrazu Václava Mánesa, na němž je zpodoben padesátiletý dr. Josef Arnošt Ryba, nejstarší Rybův syn. Ve snaze ukázat na příkrý kontrast mezi všeobecně uváděnou, výše zmíněnou Rybovou fiktivní podobiznou a tímto portrétem, který nese rysy doby, v níž žil nejstarší Rybův syn (oděv, hladce oholená tvář, účes) a která byla vzdálena od Rybovy smrti pouhých 40 let, a především v dobré víře bylo vedením SJJR autorce sděleno, že Rybův syn mohl být otci podobný a že Ryba mohl vypadat podobně jako on. Tehdy nás ještě nenapadlo, k jakým absurdním koncům tato naše zmínka dospěje. Tehdy jsme totiž nemohli tušit, že se tato „nevinná“ poznámka stane pro autorku impulsem k tomu, aby dotyčný portrét Rybova syna překreslila a následně vydávala za portrét Jakuba Jana Ryby!!!

Jak jsme se později dověděli, chtěla pošta výběr známky uspíšit a protože autorka měla návrhy již hotové, sešla se odborná komise ještě před koncem roku 2014, o čemž ale vedení SJJR nikdo neinformoval. Své návrhy nám autorka zaslala v předvečer dne, kdy zasedala odborná komise, aniž bychom věděli, že zasedá, s tím, že nyní je vše již na nás. V dopise mj. sdělila: Neodolala jsem a na dvou známkách jsem se pokusila o portrét Mistra. Nechala jsem se inspirovat Vámi mně danou podobiznou Rybova příbuzného, která by mohla nést rodové rysy.“ Mezi pěti návrhy byly tři bez portrétu a dominovaly na nich starorožmitálské varhany. Pozoruhodným detailem celé „kauzy“ je fakt, že právě na těchto návrzích byl chybně uveden letopočet Rybova úmrtí, místo roku 1815, rok 2015!, na což jsme autorku obratem upozornili.

Z narychlo svolaného zasedání Výboru SJJR a z jednání s vedením Podbrdského muzea jednoznačně vyplynulo, že známka, na níž je vyobrazen portrét Rybova syna v pozadí se starožmitálskými varhanami, rozhodně není vhodnou poctou Jakubu Janu Rybovi. Všichni se shodli, že Rybu nejlépe reprezentuje návrh s varhanami a kometou, v níž je vepsáno jeho jméno.

Toto své stanovisko sdělil předseda SJJR e-mailem pracovnici z oddělení známkové tvorby třetí pracovní den od doručení návrhů a zároveň upozornil na chybné datum, které bylo uvedeno na všech třech návrzích bez portrétu. Ta však obratem odpověděla, že odborná komise již zasedala, vybrala návrh s portrétem a na něm je letopočet správně, tudíž se nemusí nic opravovat. Ve své reakci na tyto informace předseda SJJR zdůraznil, že není možné prezentovat Rybu jako jeho syna a vyslovil politování nad tím, že výběr známky proběhl narychlo, aniž by o tom byla SJJR informována.

Pracovnice pošty ke své odpovědi přiložila vyjádření předsedy komise akad. malíře Jana Kavana, v němž mj. čteme: Komise pro výtvarná řešení poštovních známek České pošty vybrala ze všech předložených návrhů paní Evy Haškové záměrně ten, na kterém se autorka pokusila o nové zobrazení J. J. Ryby. … Členy komise zaujala právě odvážná koncepce pojetí skladatelova portrétu. Dobrý profesionální umělec nechce jen donekonečna reprodukovat navyklá klišé, jakými jsou v tomto případě varhany – (byť krásné) nebo naivistický domnělý profil skladatele. … Berte to prosím tak, že všem nám přece upřímně jde o co nejdůstojnější uctění vzácného člověka, který nám přes svůj strastiplný život zanechal tak krásný odkaz. V závěru zdůraznila, že rozhodnutí komise je závazné a jeho rozhodnutí měnit nelze.

Ve svém dopise, adresovaném předsedovi a členům komise předseda SJJR mj. vyslovil přesvědčení, že kdyby měla komise k dispozici naše argumenty a seznámila se s podobiznou Rybova syna, která jejím členům patrně známa nebyla, nemohla by dotyčný návrh schválit. Vyslovil přesvědčení, že je lépe neuvádět žádnou podobiznu, než uvádět smyšlenku. Vyslovil názor, že představení Rybovy tváře jinak, než je mylně zažito, by bylo zcela jistě zajímavé, kdyby tu Ryba neměl obličej svého syna. Zároveň vyslovil pochybnost, zda je k tomuto nejvhodnějším nástrojem právě poštovní známka. Ve svém dopise dále uvedl: Proto se musím oprávněně zeptat, zda se komise seznámila s portrétem Rybova syna Josefa Arnošta Ryby, profesora a děkana lékařské fakulty K-FU. Jeho tvář nyní nese jeho otec. Máte pocit, že je to správné, obhajitelné? Nazýváte to odvážnou koncepcí. Nemohu se ubránit přesvědčení, že jde o překreslený portrét. K prezentaci svého tvrzení přikládám oba obrázky. Na prvním je detail z oleje Václava Mánesa. V případě známky věnované Josefu Arnoštu Rybovi bychom byli nanejvýš spokojeni. Ale o tu tady nejde. Větší argument proti známce s portrétem, než srovnání těchto dvou obrázků, nemám. Dle mého názoru je naprosto nepřípustné takto ztotožnit dvě osobnosti. Musím hájit nezadatelné právo Josefa Arnošta Ryby na vlastní podobiznu. Nechť se k tomuto vyjádří odborníci v oblasti výtvarnictví. Žádám proto, aby se členové komise s těmito argumenty seznámili. Domnívám se, že je to dostatečný důvod k tomu, aby se odborná komise opět sešla. Pokud by byla možná naše přítomnost na tomto jednání, rádi bychom se ho zúčastnili. Smutné je, že Ryba – hudební velikán a úžasná osobnost musí být opět prezentován jen obličejem (v tomto případě obličejem někoho jiného), jako by to bylo to nejpodstatnější. Pro mě má mnohem větší váhu symbol komety odkazující k Rybovu nejslavnějšímu dílu a k jeho poselství a Rybovy varhany. A nejen pro mě… V roce 2015 jsme chtěli oslavit Rybovu památku, přiblížit ji co nejširšímu okruhu, a hlavně obrátit pozornost zcela jiným směrem – zajet na hlubinu, k podstatě Rybova odkazu, o kterém píšete, ale tím není jeho podoba, nýbrž jeho hudba a její poselství. Známka tomu měla napomoci. Odpoutat se od toho, co se nabízí jako první… V této podobě však v době prahnoucí po senzacích vyvolá jen nekonečné diskuse, které stejně nepovedou k žádnému řešení…

Veškeré další jednání vedl předseda SJJR telefonicky přímo s pracovnicí oddělení známkové tvorby. Ta jej ujistila, že autorka návrh na doporučení komise přepracuje a „Rybovy“ rysy pozmění. Do jaké míry se tak stalo, posoudíte sami, až známka vyjde. Posledním pokusem předsedy SJJR o zvrácení tohoto stavu se stal dopis adresovaný vedoucímu oddělení známkové tvorby Ing. B. Janíkovi. V jeho odpovědi, v níž cituje stanovisko autorky návrhu i předsedy komise a navíc uvádí chybně Rybovo jméno!, mj. čteme: Návrh vydat tuto poštovní známku přišel prioritně z České pošty (osobně jsem ji v Námětové komisi MPO ČR navrhoval). Je možné, že mezi dalšími podněty k vydání této známky byl i podnět Váš… Co k tomu dodat? Nejen, že jsme se nedočkali žádné vděčnosti za to, že jsme komisi upozornili na omyl, kterého se dopouští schválením známky, na níž je zpodoben Rybův syn, nakonec jsme se vlastně dověděli, že ani nejsme jejími zadavateli.Dobře míněnýboj o odstranění Rybovy domnělé podobizny tak v tomto případě představuje skutečně Pyrrhovo vítězství. Lze snad jen litovat vynaložené námahy a času, které bylo možno zúročit jinde a jinak.

Z výše uvedených důvodů je vedení SJJR nuceno se od dotyčné známky plně distancovat.

  

STAROROŽMITÁLSKÁ POUŤ A KONCERT K POCTĚ JAKUBA JANA RYBY
V neděli 20. září 2015 se ve starorožmitálském kostele konala poutní slavnost Povýšení sv. Kříže. Při poutní bohoslužbě  sloužené za Jakuba Jana Rybu a celý rod zaznělo Graduale Christus factus est Jakuba Jana Ryby. Při odpoledním koncertě pak soubor Regnis z Liberce pod um. vedením Mgr. Kristýny Stoklasové provedl dvě slavné Rybovy mše, které se dočkaly věhlasu ještě za jeho života.
Podle korespondence, kterou Ryba ocitoval ve svém hudebním životopise, byla jeho Missa solemnis in Dis (Slavnostní mše Es dur) z roku 1797 v roce 1799 provedena v Liberci pod jménem Josefa Haydna a byla zde „vyslechnuta s úžasem“. Rybův přítel Hynek Gartner, kupecký sluha z Březnice, který jbylv té době obchodně v Liberci, mši poznal, odhalil jejího pravého autora a napsal Rybovi, co se v Liberci přihodilo. Liberecký regenschori zaslal Rybovi obdivný dopis. Na základě kladných ohlasů poslal Ryba do Liberce svou další mši a také ona se tam dočkala zasloužené chvály. Missa solemnis in C pro Festo Exaltationis S. Crucis (Slavnostní mše C dur k svátku Povýšení sv. Kříže) z roku 1799 byla autorem zkomponována k poutní slavnosti starorožmitálského kostela. V den této slavnosti – v jubilejním roce 2015 – zazněly tyto pozoruhodné Rybovy kompozice na místě, pro něž vznikly a kde byly také poprvé uvedeny, vskutku symbolicky - v podání souboru Regnis z Liberce, pod um. vedením Mgr. Kristýny Stoklasové. Obě uvedené Rybovy mše jsou důkazem jeho kompozičního mistrovství, Mši C dur lze považovat za Rybovo vrcholné mešní dílo. Před rožmitálskou premiérou provedl soubor Regnis obě mše také v Liberci a v Praze.
Fotografie si můžete prohlédnout zde: http://www.staryrozmital.cz/news/liberecti-nadchli-rozmitalske/
 
 
PREMIÉRA RYBOVA HOUSLOVÉHO KONCERTU V PŘEŠTICÍCH
V sobotu 19. září se ve velkém sále kulturního a komunitního centra v Přešticích konal koncert orchestru Harmonia Praga. V jeho podání zazněly pod taktovkou dirigenta Štefana Britvíka Sonata Spiritus Sancti Pavla Vejvanovského a Symfonie č. 41 C dur "Jupiter" Wolfganga Amadea Mozarta. Očekávaným vrcholem koncertu se však stalo provedení houslového koncertu Jakuba Jana Ryby Un grand Concert pour Violon principal z roku 1801. Náročnou spartaci díla z rukopisné partitury uložené v ČMH v Praze vyhotovil sám dirigent Štefan Britvík, technicky náročný sólový part nastudoval koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec. Jednovětý houslový koncert d moll je mezi třemi zachovanými díly tohoto druhu nejmladším, ale obsazením i rozsahem největším dílem. Spolu s o rok starším violoncellovým koncertem představuje vrchol Rybovy orchestrální tvorby.
 
POUŤ NA TŘEMŠÍN
V neděli 9. 8. 2015 se uskutečnil již 11. ročník obnovené Pouti na Třemšín. Mši sv. se vzpomínkou na Jakuba Jana Rybu celebroval čestný občan města a bývalý starorožmitálský farář kardinál Miloslav Vlk. Zpěvem bohoslužbu doprovodily Třemšínská kvítka a Rožmitálský chrámový sbor. I přes nezvyklé horko se na tomto památném místě sešly stovky lidí. Organizace se ujaly Římskokatolická farnost Starý Rožmitál a Obec Hvožďany. Chutné občerstvení připravili roželovští hasiči. Fotografie si prohlédněte na: http://www.tremsin.cz/fotogalerie/pout-na-tremsin-2015/
 
 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY STAROROŽMITÁLSKÉHO KOSTELA
O svátku sv. Jakuba - v sobotu 25. 7. 2015 - proběhly v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále komentované prohlídky kostela s ukázkou hry na Rybovy varhany. V den Rybova svátku si kostel s odborným komentářem Ivany Hoyerové prohlédlo několik desítek návštěvníků. Na Rybovy varhany hrál předseda SJJR Hubert Hoyer.
 
 
BENEFIČNÍ KONCERT Z DÍLA JAKUBA JANA RYBY
Emauzský sbor a orchestr pod vedením dirigenta Tomáše Čechala provedl v klášteře v Emauzích pět drobnějších duchovní skladeb Jakuba Jana Ryby a Rybovu Missu solemnis in C pro sóla, sbor a orchestr. Koncert konaný 18. června 2015 byl součástí koncertního cyklu projektu JAKUB JAN RYBA OBJEVOVANÝ finančně podpořeného Ministerstvem kultury ČR. Výtěžek koncertu byl věnován na obnovu varhan emauzského kostela.
 
 
PŘEDNÁŠKA O RYBOVI
Spolek Praha - Cáchy uspořádal 2. června 2015 v zrcadlovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze přednášku s názvem POCTA JAKUBU JANU RYBOVI. Hosty večera byli členové vední SJJR - předseda Hubert Hoyer, tajemnice Ivana Hoyerová a místopředseda Radko Štefan. Mluvené slovo bylo proloženo ukázkami Rybových méně známých hudebních děl.
 
 
KVĚTEN 2015
V Galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem se uskutečnila výstava prací žáků všech rožmitálských škol JAKUB JAN RYBA OČIMA DĚTÍ. Součástí vernisáže, která proběhla za účasti zástupců města i všech zúčastněných škol 4. 5. 2015, bylo provedení několika Rybových písní z jeho sbírky Dar pilné mládeži v podání Dětského pěveckého sboru ZUŠJJR pod vedením p. uč. L. Marka a projekce a prezentace animovaného filmu JAKUB JAN RYBA DĚTSKÝMA OČIMA, který pod vedením p. uč. Mgr. Petry Peštové vytvořili žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Film je v Podbrdském muzeu promítán dětským návštěvníkům. Kromě mnoha nadšených ohlasů ze strany laické i odborné veřejnosti získal tento první animovaný dětský film o Rybovi také cenu na 9. ročníku soutěže studentských filmů NPS 2015.
 
 
POCTA JAKUBU JANU RYBOVI - SLAVNOSTNÍ KONCERT UČITELŮ A ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JAKUBA JANA RYBY ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM K 200. VÝROČÍ ÚMRTÍ JAKUBA JANA RYBY
V neděli 12. 4. 2015 se v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále uskutečnil slavnostní koncert učitelů a žáků ZUŠJJR Rožmitál pod Třemšínem, při němž zazněla vokální i instrumentální díla Jakuba Jana Ryby. Součástí koncertu, jehož program tvořila výhradně Rybova díla, byla pietní vzpomínka u jeho hrobu. Úvodní slovo pronesl předseda SJJR Hubert Hoyer, program slovem doprovázel ředitel ZUŠJJR Michal Filina. Koncertu se mj. zúčastnili Rybův praprapravnuk Ing. Zdeněk Novotný a cca tři desítky Rybových ctitelů z jeho rodných Přeštic.
 
 
VZPOMÍNKOVÁ BOHOSLUŽBA U RYBOVY MOHYLY
V sobotu 11. 4. 2015 sloužil na místě Rybovy smrti u jeho mohyly nad Votuší starorožmitálský duchovní P. Mgr. Ing. Jan Kuník VZPOMÍNKOVOU BOHOSLUŽBU ZA JAKUBA JANA RYBU. V této lesní tišině se tak od Rybovy smti stalo patrně poprvé.
 
 
NOC KOSTELŮ S EMAUZSKÝM SBOREM A ORCHESTREM
V pátek 29. 5. 2015 se v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou v rámci Noci kostelů uskutečnil koncert duchovní hudby, při němž v podání Emauzského sboru a orchestru zaznělo sedm drobnějších duchovních děl Jakuba Jana Ryby.
 
 
HUDBA JAKUBA JANA RYBY NA PRAŽSKÉM JARU
V neděli 24. 5. 2015 se v Toskánském paláci v Praze v rámci festivalu Pražské jaro uskutečnil koncert komorní hudby, při němž vedle děl W. A. Mozarta, L. van Beethovena a L. Sluky zazněl také Flétnový kvartet C dur Jakuba Jana Ryby. Účinkovali: Jan Ostrý – flétna, Adéla Štajnochrová – housle, Radim Sedmidubský – viola, Libor Mašek – violoncello. V pondělí 1. 6. 2015  při koncertě pro rodiče s dětmi zazněly v pražském kostele sv. Šimona a Judy v podání Kühnova dětského sboru dětské písně z Rybovy sbírky Dar pilné mládeži.
 
 
STABAT MATER V PLZNI
Na Květnou neděli – 29. března 2015 – se v Měšťanské besedě v Plzni konal koncert, při němž zaznělo jedno z nejpozoruhodnějších hudebních děl Jakuba Jana Ryby – Stabat Mater z roku 1805. Přímý přenos koncertu vysílala  televize Noe od 18,00 hodin. Od 19,00 hodin pak tento koncert vysílal Český rozhlas na stanici Vltava. Toto po všech stránkách výjimečné hudební dílo si můžete poslechnout na:

 

SVATOJÁNSKÉ NAVALIS
V pátek 15. 5. 2015 - v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého - se v Praze uskutečnily Svatojnské slavnosti Navalis. Autobusového zájezdu pořádaného Římskokatolickou farností Starý Rožmitál se zůčastnilo cca 30 nadšenců z Rožmitála, z Příbrami a okolí. Po slavnostní bohoslužbě v chrámu sv. Víta se na hladině Vltavy u Karlova mostu konala regata historicích a dračích lodí a po ní barokní vodní koncert, při němž zazněla první ze tří Rybových Litanií k sv. Janu Nepomuckému z roku 1802 a některé části jedné z jaho slavnostních mší.

  

 

 
POCTA JAKUBU JANU RYBOVI V ROŽMITÁLE
 
 
 
 
 
Jubilejní rok 2015 – Pocta Jakubu Janu Rybovi v Rožmitále

Stojíme „na prahu“ jubilejního roku 2015, v němž si připomene 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí nejslavnější osobnosti našeho města – učitele a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby.

Společnost Jakuba Jana Ryby (SJJR), která byla založena s cílem pečovat o jeho odkaz, by se chtěla stát jakýmsi „hybatelem“, který by se rozhodující měrou podílel na rybovských oslavách v Rožmitále. Svými omezenými silami by však ráda iniciovala oslavy na dalších místech naší vlasti.

Proto vyzývá všechny své aktivní členy, aby se v městech a obcích, v nichž žijí, stali iniciátory či organizátory rozličných akcí – koncertů, přednášek, besed, výstav, vzpomínek – které by připomněly Jakuba Jana Rybu.

Na otázku, jak si nejdůstojněji připomenout význam Jakuba Jana Ryby pro náš národ, existuje jednoduchá odpověď:  Prostřednictvím jeho bohatého hudebního, pedagogického, literárního i lidského odkazu! A právě především ono bohaté hudební dílo čeká stále na svoji renesanci. Většina naší veřejnosti zná jen nepatrný zlomek Rybova díla zpravidla se omezující pouze na Českou mši vánoční.

SJJR disponuje omezenými finančními prostředky i „lidským potenciálem“ na to, aby mohla uspořádat velké oslavy. Vedení SJJR proto sepsalo výzvu, kterou prostřednictvím internetu a e-mailové korespondence oslovilo profesionální i amatérskou hudební veřejnost. Domnívá se, že ve velkých i malých českých a moravských městech žije řada nadšenců, kteří provozují Rybovu hudbu, mají k ní vztah a úctu, a budou jistě schopni své síly propůjčit k nastudování Rybových skladeb, ať už těch, které ve svém repertoáru již mají, nebo jiných, zcela nových. K tomu chce SJJR poskytnout svůj rybovský archiv, v němž je nashromážděno již značné množství notového materiálu.

 

Co se již podařilo a co připravujeme

 Starorožmitálský hřbitov

Na žádost SJJR rozhodlo vedení města o pokrytí nákladů, které si vyžádala úprava Rybova hrobu porušeného kořenovým systémem blízkých stromů. Město také nechalo zhotovit novou hřbitovní bránu, opravit hřbitovní zeď a bude také financovat zrestaurování pískovcového náhrobku Rybova nejstaršího syna dr. Josefa Arnošta Ryby.

 Pamětní razítko – logo oslav

Za logo oslav bylo zvoleno návštěvníky velmi ceněné pamětní razítko vytvořené bývalým místopředsedou SJJR arch. Františkem Burešem v roce 1996 u příležitosti 200. výročí vzniku České mše vánoční. Text byl zaktualizován pro výročí v roce 2015. Razítko bude návštěvníkům našeho města k dispozici v Podbrdském muzeu i při prohlídkách kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

 Kniha Jakub Jan Ryba

SJJRve spolupráci s Městem Rožmitál pod Třemšínem, jeho Podbrdským muzeem a významnými institucemi, v jejichž sbírkách se nacházejí Rybovy rukopisy, dobové tisky a další dokumenty připravuje k vydání první celobarevnou knihu o životě a díle Jakuba Jana Ryby. Kniha využije bohatý textový a obrazový materiál  expozice Jakuba Jana Ryby a jeho České mše vánoční v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem, na jejímž vzniku v roce 2010 se také podstatnou měrou podílela Společnost Jakuba Jana Ryby. Součástí knihy bude DVD se dvěma krátkými filmy o životě a díle Jakuba Jana Ryby. Publikace představí Jakuba Jana Rybu jako pozoruhodnou a v mnohém i výjimečnou osobnost české hudby a pedagogiky, shrne poznatky hudebních vědců a badatelů, přinese řadu méně známých či dosud neznámých informací a vyvrátí četné omyly v pohledu na Rybovu osobnost i jeho dílo. Posláním knihy je připomenout a nově představit Rybovu osobnost široké veřejnosti právě v jubilejním roce 2015 a vzbudit v ní zájem o jeho životní osudy a působení v Rožmitále a především o studium a interpretaci jeho rozsáhlé a dosud nepoznané hudební tvorby. Kniha bude předána do tisku v prvních měsících roku 2015. Reprezentativní barevnou publikace na křídovém papíře přinášející řadu nádherných fotografií Rybových rukopisů připravují Mgr. Ivana Hoyerová a Ing. Zuzana Foffová.

Koncerty Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby

Koncerty ve farním kostele Povýšení sv. Kříže, při nichž vystupují žáci a učitelé rožmitálské ZUŠ, která ve svém názvu nese Rybovo jméno, se tradičně uskutečňují u příležitosti Rybova narození (neděle před nebo po 26. říjnu) a úmrtí (neděli před nebo po 8. dubnu). Program koncertů tvoří převážně stará hudba období renesance, baroka a klasicismu a v jejich závěru již několik let pravidelně zaznívají duchovní díla Jakuba Jana Ryby. Na rok 2015 chystá ZUŠJJR koncerty, při nichž zazní především skladby Jakuba Jana Ryby. Termíny koncertů jsou stanoveny na neděle 12. 4. 2015 a 25. 10. 2015.

Poštovní známka „Jakub Jan Ryba“

Návrh SJJR o zařazení známky věnované výročím Jakuba Jana Ryby v roce 2015 do emisního plánu na tento rok byl Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR schválen.Známka vyjde 15. 10. 2015 a bude zařazena do emise Osobnosti.Její výtvarný návrh byl svěřen akad. malířce Evě Haškové.

Podbrdské muzeum

Muzejní noc, která bude tentokrát zaměřena na osobnost Jakuba Jana Ryby a jeho expozici v Podbrdském muzeu, se uskuteční v sobotu 30. května 2015. V tomto termínu také proběhne valná hromada SJJR. Ke 200. výročí Rybova úmrtí budou vydány nové pohlednice a na několik měsíců se do Rožmitála vrátí také autografy Rybových hudebních děl, které zapůjčí České muzeum hudby.

Rožmitálské školy k poctě Jakuba Jan Ryby

Z iniciativy vedení Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby a ve spolupráci s Podbrdským muzeem v Rožmitále se v jeho Galerii v květnu roku 2015 uskuteční výstava výtvarných prací žáků rožmitálských škol. Účast přislíbily všechny rožmitálské školy.

Prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále a bohoslužby

Římskokatolická farnost Starý Rožmitál již mnoho let zajišťuje pro návštěvníky našeho města prohlídku farního kostela s ukázkou hry na Rybovy varhany. Starorožmitálský kostel každoročně navštíví stovky zájemců o tento nevšední zážitek. V říjnu tohoto roku navštívili kostel všichni žáci rožmitálské ZŠ. V roce 2015 bude taková prohlídka uspořádána pro místní farníky a v případě zájmu i pro širokou veřejnost. Za Jakuba Jana Rybu budou ve výročních slouženy bohoslužby, alespoň jedna z nich by se měla uskutečnit u Rybovy mohyly nad Voltuší.

 

Koncert Václava Hudečka

K poctě Jakuba Jana Ryby nastuduje rožmitálský rodák a vynikající český houslista Václav Hudeček dva ze tří známých Rybových houslových koncertů. V premiéře zazní Koncert D dur pro housle orchestr, jehož notové party, opsané roku 1799 rožmitálským kaplanem Františkem Česaným, jsou uloženy v Českém muzeu hudby v Praze. Koncert se uskuteční na přelomu října a listopadu roku 2015 pravděpodobně v Galerii Podbrdského muzea.

 

Pocta Jakubu Janu Rybovi v Přešticích, v Praze a v Plzni

Na oslavu 250. výročí Rybova narození se chystají jeho rodné Přeštice, o koncert z jeho skladeb projevilo zájem i město Plzeň, které se v roce 2015 stane evropským městem kultury. Také v Rybově milované Praze se řadou projektů přihlásí k oslavám Rybových jubileí.  Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, Českým muzeem hudby a Městskou knihovnou v Praze připravují na měsíc duben 2015 transdisciplinární sympozium k poctě Jakuba Jana Ryby. Rybovy skladby ke cti sv. Jana Nepomuckého zazní při Svatojanských Navalis v květnu roku 2015. Jubilejní rok bude v Praze zahájen již o letošních Vánocích, neboť Rybova Česká mše vánoční zazní při půlnoční bohoslužbě 24. prosince ve 24,00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V metropolitním chrámu, jak jej Ryba nazýval, se tak při této příležitosti, ve spojení s bohoslužbou, stane vůbec poprvé.

Hubert Hoyer, předseda SJJR

 
Main page Contacts Search Contacts Search