top of page

.

facebook
facebook.png
facebook
video-and-audio.png
facebook
review.png

 

Vítejte na stránkách Společnosti Jakuba Jana Ryby, z. s. (SJJR), spolku založeného v roce 1990 s cílem pečovat o odkaz učitele a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (1765−1815).

 

Jsme sdružením obdivovatelů a ctitelů Rybova díla hudebního, literárního i pedagogického a naší snahou je především jeho popularizace.

 

Společnost Jakuba Jana Ryby má sídlo v Rožmitále pod Třemšínem, v místě, kde Jakub Jan Ryba od roku 1788 jako učitel a regenschori až do své smrti v roce 1815 působil, její členská základna je však širší. Mezi členy jsou také příslušníci Rybova potomstva.

 

Tyto stránky mají představit nejen naši činnost, ale především osobnost Jakuba Jana Ryby, jeho život i dílo. Mají pomoci vyvrátit mylné představy o něm zakořeněné ve společnosti již dlouhá desetiletí.

 

V neposlední řadě pak mají být inspirací k návštěvě míst spojených s jeho působením.

 

Jsou určeny všem, kdo se zajímají o život i dílo tohoto pozoruhodného člověka. Mají o něm podat věrohodné a ověřené informace, pomoci rozšířit náhled na Rybu jako osobnost všestrannou, osvíceného učitele, osobně statečného a vytrvalého, vynikajícího hudebníka, člověka pevného mravního základu, který byl nucen těžce překonávat každodenní překážky, ale i za cenu osobních obětí vytvořil nesmírně obsáhlé a zajímavé dílo, které přetrvalo staletí, a může a jistě stále bude oslovovat tisíce posluchačů na celém světě.

 

Dodnes neprávem opomíjený Ryba má šíří své tvorby vznikající často v těžkých životních situacích trvalé místo mezi nejpozoruhodnějšími osobnostmi české hudby.

.

bottom of page