top of page
podpis

  • Rybova jména je třeba důsledně uvádět ve správném pořadí – Jakub Jan

  • žádný důvod ani „polehčující okolnosti“ pro jejich převracení neexistují

  • Ryba byl v Přešticích pokřtěn jmény Jakub Šimon (viz zápis v matrice)

  • jmenoval se Jakub a byl tak celý život oslovován, jak sám dokládá ve svých životopisech  („Kubíčku, potřebuji kvartet…“)

  • slavil svátek 25. července (viz Školní deník, rok 1788)

  • jméno Jan začal používat až v dospělosti, křestním jménem není

  • na obálce vydaných písní Zwölf böhmische Lieder (tisk z roku 1800) bylo uvedeno jméno „Franz Ryba“; nad nesprávným jménem se Ryba pozastavil ve svém životopise

  • přehozená jména jsou poprvé doložena na obálce Rybovy hudební nauky Počáteční a všeobecní základové (tisk z roku 1817)

  • je dochováno několik podob Rybových podpisů s jedním či dvěma jmény, Jakub je však vždy na prvním místě  

.

bottom of page