top of page

  • Ryba není rožmitálským rodákem, a proto v Rožmitále nehledejme ani jeho rodný dům

  • své rodiště sám uvádí ve svých životopisech a stejně je tomu u jeho životopisců

  • ve veršovaném životopise Františku Vavákovi z roku 1806 Ryba píše: V Přešticích jsem narozený…

  • místo, kde se Ryba v Přešticích narodil, není přesně známo, patrně to nebyla přeštická škola, ale dům čp. 17 „U Kárníků“ (dům rodičů Rybovy matky, zbourán v 70. letech 20. stol.), nebo ještě zcela jiný dům

  • Ryba ve svém životopise rozlišuje dvě místa: 1) u dědečka Kárníka, 2) doma; narodit se však mohl v dědečkově domě, kde přišel na svět jeho mladší bratr Václav a sestra Anna

  • Rybovo rané dětství strávené v Přešticích bylo nejklidnějším obdobím jeho života

.

bottom of page