top of page

 • televizní inscenace natočená v roce 1993 podle stejnojmenné divadelní hry Josefa Boučka je zatím jediným televizním počinem věnovaným osudům Jakuba Jana Ryby, proto se zcela zásadně zapsala do povědomí široké veřejnosti

 • jako literární dílo je však hra, podle níž vznikl scénář televizní inscenace, Rybovým životem pouze inspirovaná

 • kvality režisérské legendy Františka Filipa a pozoruhodné herecké výkony pomohly ke vzniku velmi silného příběhu s mnoha zajímavými momenty, díky nimž je vysoce hodnocen diváky i 30 let po svém vzniku

 • inscenace byla částečně natáčena i v Rožmitále, účinkovali v ní zdejší občané, zpěváci i hudebníci, což příběhu dodalo na autentičnosti

 • v souladu s právem autora i charakterem díla, které není dokumentem, tu však dochází k deformaci faktů a k prezentaci polopravd či naprostých výmyslů

 • za zcela zásadní omyl lze považovat samotný charakter hlavního hrdiny, který je tu se stigmatem „uštvaného génia“ vykreslen jako labilní jedinec, který křičí i před svými žáky, je neustále nespokojený, a to i v osobní rovině, což je v příkrém rozporu se vším, co o Rybovi, jeho ryzím charakteru i kultivovaném chování víme

 • příběh se odehrává v roce 1796, kdy Ryba komponuje Českou mši vánoční, a do něj jsou důsledkem nepřirozené kumulace zasazeny události, které se buď vůbec nestaly, nebo se odehrály jindy a často i jinak

 • v roce 1796 bylo Rybovi 31 let

 • v roce 1795 skončila válka, byl uzavřen mír a po požáru byly opraveny varhany

 • rok 1796 tedy znamenal pro Rybu jedno ze šťastnějších období jeho života

 • v roce 1796 měl Ryba pouze jednoho syna a zemřel mu prvorozený syn, tehdy čtyřletý

 • právě narozené dítě Rybovým zemřelo až v roce 1807

 • inspektor navštívil školu již v roce 1795, tehdy by spor se Zacharem vyřešen v Rybův prospěch

 • farář Kašpar Zachar zemřel až v roce 1803, tehdy byl jejich spor již zapomenut

 • Rybův vztah s manželkou byl plný porozumění, lásky a harmonie

 • Ryba tu má v souladu „s tradicí“ plnovous, na rozdíl od všech ostatních postav, což je naprosto nelogické a vzhledem k době, v níž žil, zcela nemyslitelné

 • můžeme jen litovat, že dosud nevznikl žádný hraný dokument (dokudrama), který by mohl čerpat z informací, které máme o Rybovi dnes, a mohl tak zúročit veškeré úsilí několika generací v péči o jeho odkaz, a věrohodně a na úrovni je bez dobových nánosů prezentovat široké veřejnosti 

.

bottom of page