top of page

Moji rodiče žili ve vzorném manželství.

Josef Arnošt Ryba

  • tvrzení, že Ryba nebyl doma šťastný, tedy že neměl spokojené manželství, nemá žádný reálný podklad a proto je nutno odsoudit je jako nehoráznou lež

  • manželství, které uzavřel v Třebsku (tehdy Střepsko) 26. července 1790 s Annou, rozenou Laglerovou, trvalo téměř 25 let a dalo život 13 dětem

  • manželka Anna pocházela z dobře situované úřednické rodiny, která sídlila na rožmitálském zámku, a zde se také narodila 26. dubna 1769 jako třetí ze šesti dětí zdejšího purkrabího Jana Jakuba Laglera a jeho první ženy Kateřiny

  • v prvních třech letech se mladí manželé starali o Rybova nejmladšího bratra Františka (* 1777)

  • z 13 dětí narozených mezi léty 1791 až 1813 se dospělosti dožilo 7 z nich, čtyři synové a tři dcery, pět dětí podlehlo v útlém věku tehdy obvyklým chorobám (boule v krku, chřadnutí, neštovice…), poslední dcera se narodila mrtvá

  • oba byli velmi zbožní a žili podle zásad křesťanské morálky a učení katolické církve

  • Ryba neměl důvod ani povahu na to, aby hledal své štěstí jinde, neboť je měl doma, miloval své děti a snažil se všech sil zabezpečit jejich život

  • Anna byla manželovi zcela oddaná, starala se o domácnost a sdílela s ním všechno dobré i zlé, nejstarší syn Josef o napsal: Byla výborná, laskavá matka. … Moji ctihodní rodičové museli odejít příliš záhy, aniž se dožili na dětech plodů své nesmírné starostlivosti, nejnamáhavějších snah a příliš četných obětí. Moje matka byla láskyplná, skromná manželka, nadmíru učinlivá, pečlivá matka a hospodyně. Od nejčasnějšího mládí, kdy svou matku záhy ztratila, přestála velké utrpení, které snášela s velkou pokorou. Mému otci byla oddána bezmeznou láskou a odevzdaností, její poddajná, více pasivní povaha se dokonale hodila k jeho ohnivému temperamentu. Oba pečovali v čistém souzvuku o naši výchovu a vzdělání.

  • Anna přežila Rybu o osm let, zemřela na zápal plic 22. dubna 1822 ve věku nedožitých 54 let, pohřbena byla na původním hřbitově, přesné místo není známo.

  • za nejlepší důkaz jejich trvalého pouta, lásky, úcty a věrnosti lze vedle svědectví nejstaršího syna považovat také poslední přání Anny Rybové, od roku 1819 provdané za Antonína Štědrého, aby s ní byl pohřben snubní prsten z prvního manželství

.

bottom of page