top of page
piaristickaskola.jpg

  • Ryba nedokončil studium na gymnáziu, proto ani nemohl studovat filosofii

  • tato mylná informace pochází z životopisu z roku 1889 od Františka Augustina Slavíka (manžela Rybovy vnučky Gabriely

  • lze ji zcela vyvrátit díky dochovaným pramenům dokládajícím Rybova studia v Praze

    • od listopadu roku 1780 byl žákem 4. třídy piaristické normální školy a v dubnu roku 1781 se podrobil pololetní zkoušce, na jejímž základě byl přijat na gymnázium

    • na piaristickém gymnáziu v Panské ulici studoval v letech 1781–1784, letní semestr 3. ročníku již nedokončil

    • v prosinci roku 1784 nastoupil do učitelského kursu, atestaci pro výuku na farních školách získal v dubnu roku 1785, podrobil se přání rodičů a nastoupil tím cestu k svému životnímu poslání

  • se základy filosofie se Ryba na gymnáziu seznámil, filosofické spisy rád četl (především Senecovy), filosofie si velice vážil, jak sám uvedl v jednom z dopisů nejstaršímu synovi

.

bottom of page