top of page

.

Ryba a Rožmitál

.

Rožmitál pod Třemšínem – působiště Jakuba Jana Ryby

Malebné město v překrásném údolí pod zalesněnými brdskými vrchy, v kraji pod památným Třemšínem (827 m n. m.), založené v roce 1230 a proslavené rodem Lvů z Rožmitála, vybízí k procházce, či větší túře okolními brdskými lesy i k návštěvě svých pamětihodností. Můžete se tu vydat i po stopách Jakuba Jana Ryby…

.

 

Po Rybových stopách

Starý Rožmitál

V části nejdéle osídlené, ve Starém Rožmitále, stojí odnepaměti farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátními Rybovými varhanami z roku 1750, na něž v létech 1788–1815 jako zdejší regenschori a učitel hrál Jakub Jan Ryba. Zde pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé jeho Česká mše vánoční. Místo, kudy kráčela nejen rožmitálská historie, vybízí k návštěvě především v období Vánoc. Rybova nejznámější, vskutku nadčasová a stále inspirující skladba tu každoročně zaznívá jako doprovod mše sv. na Štědrý den od 22 hodin. V roce 1990 byla na stěnu kostela instalována pamětní deska České mše vánoční, věnovaná tomuto Rybovu nejslavnějšímu dílu. Prohlídky kostela s odborným výkladem a ukázkou hry na varhany pro početnější skupiny zajišťuje Římskokatolická farnost Starý Rožmitál ve spolupráci se SJJR.

.

.

deska ČMV

.

 

Na farním hřbitově založeném v roce 1854 se přímo proti vchodu do kostela (mezi dvěma vzrostlými jasany) nachází hrob Jakuba Jana Ryby. V roce 1855 sem byly jeho ostatky přeneseny z morového hřbitova. Na konci téže řady stojí za pozornost také náhrobek Rybova nejstaršího syna Dr. med. Josefa A. Ryby (1795–1856), který sem byl ze hřbitova na Olšanech převezen v roce 1993. Původní hřbitov rozkládající se okolo kostela, byl v roce 1854 zrušen a následně zplanýrován. Dnes už ho připomínají pouze závěsné desky na zdi kostela a litinový náhrobek faráře Šolleho.

.

.

.

 

Jakub Jan Ryba byl 12. 4. 1815 pohřben jako sebevrah na bývalém morovém hřbitově v polích za městem u Nového rybníka. Dodnes toto místo připomíná v roce 2019 zrestaurovaný litinový kříž obklopený čtyřmi vzrostlými lipami.

.

.

.

 

Starorožmitálská fara je jako čp. 1 nejdéle obydleným rožmitálským domem. Kněží jsou ve Starém Rožmitále doloženi od 14. století. Současná farní budova byla vystavěna po požáru v roce 1794.

.

 

Kaplanky, malebné obydlí pro kaplany s mansardovou střechou bylo vybudováno na místě bývalé kostnice v době Rybově, kdy zde bylo zřízeno druhé kaplanské místo.

.

 

Za bránou v blízkosti kaplanek stojí mezi dvěma lipami kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1729. Je vůbec nejstarším dílem svého druhu v Rožmitále

.

 

Město Rožmitál pod Třemšínem

Městu vévodí renesanční zámek s gotickou věží, v minulosti majetek slavných Lvů z Rožmitála. V době Rybově byl sídlem správy arcibiskupského panství a jako dcera hospodářského ředitele (purkrabího) Jana Jakuba Laglera se tu narodila Rybova manželka Anna (1769–1823).

.

.

.

 

Zámecká zahrada byla založena v Rybově době, za arcibiskupa Viléma Florentina Salm-Salma. V roce 1803 tu byla u příležitosti 10. výročí jmenování arcibiskupem provedena Rybova rozsáhlá oslavná kantáta s německým textem.

.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Náměstí byl původně městskou kaplí postavenou v roce svatořečení sv. Jana Nepomuckého v roce 1729. Filiálním kostelem se stal po neobarokní přestavbě zrealizované v letech 1904–1905 podle návrhu architekta Josefa Fanty (1856–1954). Varhany, na něž tu také hrával Jakub Jan Ryba, se nedochovaly. Do ochozu kůru byla v roce 1852 zasazena litinová deska s jedním z Rybových hesel: Pozoruj denně tvé (své) činy a zkoumej je.

.