top of page

.

 Výbor Společnosti Jakuba Jana Ryby

.


Předseda výboru:

 

Hubert Hoyer (*1949), bývalý ředitel Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, regenschori kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, hudební skladatel a meteorolog

.


Členové výboru:

 

Radko Štefan – místopředseda SJJR

Mgr. Ivana Hoyerová – tajemnice

Stanislava Košová – hospodářka

Michal Filina, dipl. um.

.

bottom of page