top of page

.

Rybovské mýty

.

 

Rybovskými mýty nazýváme po mnohá desetiletí zažité omyly, které se o Jakubu Janu Rybovi rozšířily ústním podáním nebo prostřednictvím literárních děl v minulosti a dodnes jsou slepě přejímány veřejností i médii všeho druhu.

 

To, co se traduje, bylo napsáno, říká v televizi či v rozhlase, uvádí na internetu nebo ústně předává už po generace, však může být, a v mnoha případech také je, zcela vzdáleno od skutečnosti. Tu však lze spolehlivě doložit historickými prameny či výsledky bádání.

 

Trpělivé vyvracení omylů a jejich uvádění na pravou míru je jedním z hlavních úkolů Společnosti Jakuba Jana Ryby.

 

Tento dluh vůči Rybově osobnosti ale můžeme splatit jen za podpory široké veřejnosti – těch, kteří se o Rybův odkaz dlouhodobě zajímají a realizují jeho díla (interpreti, hudební vědci, badatelé), i těch, kteří se ho jen letmo dotýkají (laická veřejnost, média).

 

K pravdivému obrazu může přispět každý, třeba už tím, že si dá pozor na správnou podobu Rybova jména, nebo se zamyslí nad hodnotou toho, co říká či píše, nebo se blíže seznámí s jeho osudy návštěvou Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem či farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

.

.

bottom of page